OVER ONS

Wij zijn een groep vrijwilligers uit de directe omgeving van het Hotel Saint Jozef oftewel het Cantinetheater. Super gemotiveerd en enthousiast zijn we in 2013 aan de slag gegaan om de theaterzaal van Dorplein in ere te herstellen en weer operatief te laten zijn.

In 2015 werd onder leiding van initiatiefnemer Floor van Duijvenboode, de Stichting Rehabilitatie Cultureel Erfgoed: Parels van Dorplein (kortweg met “Parels” aangeduid) opgericht.

We zijn nu zover dat de zaal gebruikt kan worden door en voor de gemeenschap van Cranendonck en daarbuiten. Denk hierbij aan evenementen die een maatschappelijk doel hebben in de breedste zin van het woord en dan vooral culturele manifestaties en podiumkunsten.

Als u zich of jij je aangesproken voelt om mee te werken aan dit project om het prachtige, unieke rijksmonument te behouden en in ere wilt herstellen of lijkt het je leuk om deel uit te maken van ons bar of theatertechniekteam neem dan contact met ons op.

De Cantine is in het voorjaar 2011 door de gemeente en het Rijk als monument aangemerkt. De zaal is een unicum in de gemeente Cranendonck en ver daarbuiten. Met de charmante, nostalgische uitstraling, historische waarde, goede akoestiek, vast podium, balkon en een ruime parkeergelegenheid bij de ingang, ontvangen wij graag tot ongeveer 250 gasten.

Wij willen de Theaterzaal een blijvende toekomst te geven, te rehabiliteren in dat waar hij ooit voor gebouwd en gebruikt is. Voor een diversiteit aan culturele en maatschappelijke doeleinden voor de gemeenschap van heel Cranendonck en ver daar buiten, tot in lengte van dagen.

 

BESTUUR

Voorzitter: Mevr. Angeline Maas

Secretaris: Dhr. Jeff Mennen

Penningmeester: Dhr. Onno Looijmans

Bestuurslid: Dhr. Jac Duis