INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Vul hieronder uw gegevens in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief van het Cantine Theater.

U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

PRIVACYVERKLARING CANTINE THEATER DORPLEIN


Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt en stelt hogere eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring geeft ‘Cantine Theater Dorplein’ aan welke persoonsgegevens verwerkt worden, wanneer en waarvoor.

 

Op welk moment verwerken wij uw persoonsgegevens?

1.Wanneer u vrijwilliger bent van de stichting;

2.Wanneer u op de mailinglijst staat voor het toezenden van informatie/uitnodigingen/nieuwsbrief;

3.Wanneer u zich aanmeldt als deelnemer voor het open podium;

4.Wanneer u kaartjes besteld via de website;

5.Wanneer u de zaal reserveert;

6. Wanneer u zich aanmeldt als donateur van de stichting;

 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens.

Bij punten 1 t/m 3 verwerken wij de volgende gegevens die u aan ons verstrekt: naam-adres-postcode-woonplaats-provincie-land-geslacht-telefoonnummer-geboortedatum-mailadres.

Bij punten 4 t/m 6 verwerken wij de volgende gegevens die u aan ons verstrekt: naam-adres-postcode-woonplaats-provincie-land-geslacht-telefoonnummer-geboortedatum-mailadres-financiële gegevens.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.voor het registreren van gegevens;

2.voor het toezenden van informatie;

3.voor het verwerken van de ontvangen donaties;

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

‘Cantine Theater Dorplein’ verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving.

 

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

 

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

 

Aankondiging foto en film opnames:

In de theaterzaal worden regelmatig foto’s en film opnames gemaakt, bijvoorbeeld bij activiteiten en voorstellingen. Een deel van deze foto’s en filmfragmenten wordt gebruikt in gedrukte en/of online communicatiemiddelen. Gezien het aantal foto’s en films, de vele personen op deze foto’s en films, is het niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Stichting ‘De Parels’ gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen gebruik van een bepaalde foto of filmfragment, dan kunt u dit aangeven aan de fotograaf of filmmaker. In dat geval zal deze zo mogelijk worden verwijderd. Betreffende fotograaf of filmmaker behoudt zelf het auteursrecht.

 

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht ‘Cantine Theater Dorplein’ te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u aanvragen via het secretariaat: secretaris@cantinetheater.nl In overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, behandelen wij uw aanvragen binnen vier weken.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij: info@cantinetheater.nl